HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

Hans og Grete Barnehage SA er en privat andelsbarnehage med fire avdelinger. Vi har 67 barn fordelt på 4 avdelinger. To store avdelinger og to små.

Barnehagens åpningstid: 0715 - 1630