Mat og helse i barnehagen

I Hans og Gete barnehage følger vi kostholdsråd for mat og måltider som serveres i barnehagen gitt av Helsedirektoratets kostråd.

Vi er så heldige at vi har ansatte på topp, som gjør at vi har mulighet til å tilbedrede næringsrike og sunne måltid i tråd med Helsedirektoratets kostråd. På den måten kan i tillegg det øvrige personalet fokusere på å ivareta barna og den pedagogiske virksomheten som barnehagen er.

Vi har i tråd med helsedirektoratets anbefaling et lavt innhold av fett, salt og sukker i vårt kosttilbud. 

Vi serverer barna 3 måltider i barnehagen hver dag. Hver fredag serveres det havregrøt. Ved alle måltid blir barna tilbudt frukt eller grønnsaker. 

Måltidet er et viktig samlingspunkt for barna i hverdagen og kan styrke følelsen av tilhørighet og det å være en del av et fellesskap. Et sunt kosthold og gode smaksopplevelser er viktig for både små og store, men barnehagemåltidet handler om mer enn bare maten.

Måltidet er en arena hvor barna skaper gode dialoger seg imellom og mellom barn – voksen. Under et måltid foregår det fortelling, samtale og diskusjon. 

Vi har god kompetanse på allergier og matintoleranser slik at alle barn får det de trenger.