Styret i barnehagen.

Styrerepresentanter i Hans og Grete barnehage SA.

Sissel Semb Rundevold: Styreleder

Magnus Håmsø: Styremedlem

Caroline Ølberg: Styremedlem

Stig Ovedal-Hakestad: Styremedlem