Barnehage med fokus på kommunikasjon, språk og tekst

Vårt årstema er Kommunikasjon, språk og tekst. Gjennom å arbeide med dette tema gjennom året vil vi skape et variert språkmiljø der barna får muligheter til å utrykke seg gjennom følelser, tanker, meninger og erfaringer. Vi legger til rette for variert bruk av barnelitteratur, eventyr og blir kjent med ulike forfattere. Her vil vi bruke ulike måter å formidle på, både bruk av konkreter, dramatisering, bøker og fortelling.

Hans og Grete har fokus på det magiske i barnehagehverdagen:

Magisk:                      I lekens verden skaper vi et magisk univers der alt er mulig.

Anerkjennende:         Vi respekterer og aksepterer alle for den de er.

Genuine:                    Vi er ekte i det vi gjør

Inkluderende:           I hverdagen er vi inkluderende og viser at alle er like mye verd.

Samarbeidende:        Vi er opptatt av å være rause med hverandre og viser samarbeid gjennom handling. Gode rollemodeller.

Kreative:                   Vi er kreative i leken og i den magiske verden vi skaper sammen.