Vedtekter 2022.

Her er vedtektene for Hans og Grete barnehage SA.